Bli medlem

Vill du också bli medlem i SVK-Västerås ?

Man måste inte ha en Ferrari i garaget för att bli medlem.  Det kan räcka med bara ett brinnande intresse för sportbilar !
Anmäl bara ditt intresse till vår sekreterare, Jan Palmquist, så får du, helt gratis, vara ”aspirant” under ca 1-2 år. Då får du chans att lära känna oss och se vad vi sysslar med. Blir du sedan upptagen som fullvärdig medlem av Årsmötet, är medlemsavgiften f.n. blygsamma 200:-/år.
Så vad väntar du på?
Ring eller skicka ett mail till :
SVK-sekr. Jan Palmquist,
hemtelefon: 021 – 12 22 04
E-post: sekr[at]svkv.se

elan-s ulf-s tr2-s