Om klubben

SVK-bilar

Vi är idag en klubb med ca 40 medlemmar, som brukar träffas regelbundet för att diskutera vårt stora gemensamma intresse – Sportbilar !
Vid ett första konstituerande möte den 1 Nov 1956, beslöt man bilda en sportvagnsklubb här i Västerås.

En av grundarna, Nicke Ryd, är fortfarande medlem i klubben.
Våra stadgar i pdf-format: Stadgar_2018

Så här hanterar vi personuppgifter i Sportvagnsklubben Västerås
Personuppgifter_SVKV

Vi har bankgiro 858-9764.