Bli medlem

Vill du också bli medlem i SVK-Västerås ?

Man måste inte ha en Ferrari i garaget för att bli medlem men du måste äga en sportbil.  Med bara ett brinnande intresse för sportbilar får du gärna vara aspirant under ca 1- 2 år medan du letar upp och inhandlar din sportbil. Du får då vara med på våra möten och aktiviteter utan att erlägga medlemsavgift och för samma kostnader som för övriga medlemmar. Anmäl bara ditt intresse till vår sekreterare, Jan Palmquist.
Då får du chans att lära känna oss och se vad vi sysslar med. Blir du sedan upptagen som fullvärdig medlem av Årsmötet, är medlemsavgiften 2024 är blygsamma 300:-/år.
Så vad väntar du på?
Ring eller skicka ett mail till :
SVK-sekr. Jan Palmquist,
hemtelefon: 021 – 12 22 04
E-post: sekr[at]svkv.se

elan-s ulf-s tr2-s